Bu Cookie Uygulamaları Politikası; SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ siteleri”) için geçerlidir.

SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitelerini kullanarak, cookie’lerin bu Cookie Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitelerini kullanmamalısınız. Kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakmak, SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Cookie Uygulamaları Nelerdir?

Cookie’ler, bir SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?

Cookie’leri; SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, SIMONA PLASTECH LEVHA SANYİ ANONİM ŞİRKETİ sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.